Tư Vấn Thiết Kế

Hỗ trợ nhà phát triển bất động sản ứng dụng kỹ thuật tối ưu hóa thiết kế và hệ thống kỹ thuật để quản lý dòng tiền dầu tư. Các dịch vụ này bao gồm xây dựng mô hình 5D, tạo ra nhiều phương án thiết kế tích hợp tối ưu dựa trên quy trình BIM và mô phỏng thời gian thực hiện được tạo ra từ mô hình 3D, 4D.
img1

 

Các dịch vụ khác

Xem tất cả
BIM Training

BIM Training

Xem
Xem
Quản lý dự án

Quản lý dự án

Xem
Xem
BIM/VDC

BIM/VDC

Xem
Xem
Tư Vấn Thi Công

Tư Vấn Thi Công

Xem
Xem