Tin tức

Doanh nghiệp Việt trúng gói thầu 80 triệu USD, tham gia làm sân vận động World Cup 2022
20/03/2019
Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Công nghệ Xây dựng ACT tham gia với tư cách là nhà thầu phụ với Công ty Cổ phần ...