Quản lý dự án

BIM có thể được sử dụng để quản lý dự án để cải thiện giao tiếp, phối hợp và hợp tác trong các dự án.
Với vai trò là một người tích hợp trên mạng, cuối cùng họ có thể thúc đẩy việc sử dụng Môi trường dữ liệu chung và Cộng tác BIM
Định dạng để tăng hiệu quả hoạt động của các nhóm dự án.
Cuối cùng, các nhà quản lý dự án có thể sử dụng BIM làm chất xúc tác để cải thiện, tăng cường sở hữu chung các mục tiêu dự án và thúc đẩy sự phối hợp giữa kế hoạch dự án, chiến lược thiết kế và chiến lược BIM, từ đó tăng mức độ tham gia vào các nhóm dự án.

iStock-182902882871500

 

 

Các dịch vụ khác

Xem tất cả
BIM Training

BIM Training

Xem
Xem
BIM/VDC

BIM/VDC

Xem
Xem
Tư Vấn Thi Công

Tư Vấn Thi Công

Xem
Xem
Tư Vấn Thiết Kế

Tư Vấn Thiết Kế

Xem
Xem