Dịch vụ

ACT đang phát triển sức mạnh tư vấn thiết kế và dẫn đầu ứng dụng giải pháp công nghệ nhiều dự án lớn trong ngành công nghiệp xây dựng và lĩnh vực BIM/VDC cho Chủ Đầu Tư, Nhà Phát Triền Bất Động Sản, Tư Vấn và Nhà Thầu Chính. ACT chuyên về Tư vấn Kiến Trúc, Tư vấn BIM/VDC, Đào tạo & Tổ chức Hội thảo BIM/VDC, Giải Pháp Quản Lý Dự Án và Phát Triển Dự Án Bất Động Sản.
Tư Vấn Thiết Kế

Tư Vấn Thiết Kế

Xem
Xem
Tư Vấn Thi Công

Tư Vấn Thi Công

Xem
Xem
BIM/VDC

BIM/VDC

Xem
Xem
Quản lý dự án

Quản lý dự án

Xem
Xem