BIM/VDC

Dịch vụ tư vấn BIM chúng tôi cung cấp cho các nhà thiết kế và kỹ sư khả năng làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn trong quá trình thiết kế và quản lý thông tin bằng cách xây dựng mô hình thông tin dự án theo tiêu chuẩn và sự phối hợp giữa các bên tham gia. Với sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ đòi hỏi một sự đầu tư dài hạn về hạ tầng và con người thì ACT sẽ cung cấp dịch vụ như môt đơn vị quản lý BIM để phối hợp, điều phối các bên tham gia thực hiện đúng tiêu chuẩn và quy trình BIM.

2ecba3507d849edac79511111

Các dịch vụ khác

Xem tất cả
BIM Training

BIM Training

Xem
Xem
Quản lý dự án

Quản lý dự án

Xem
Xem
Tư Vấn Thi Công

Tư Vấn Thi Công

Xem
Xem
Tư Vấn Thiết Kế

Tư Vấn Thiết Kế

Xem
Xem