BIM Training

ACT phối hợp với một số trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các khóa học VDC / BIM cơ bản đến nâng cao. Các chương trình của chúng tôi bao gồm đào tạo về các dự án thực tế và đảm bảo tuyển dụng cho các sinh viên có thành tích cao nhất.

 
 
training_4

 

training_-_Copy_1

 

 

Các dịch vụ khác

Xem tất cả
Quản lý dự án

Quản lý dự án

Xem
Xem
BIM/VDC

BIM/VDC

Xem
Xem
Tư Vấn Thi Công

Tư Vấn Thi Công

Xem
Xem
Tư Vấn Thiết Kế

Tư Vấn Thiết Kế

Xem
Xem